Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Kapcsolat

MICROHM KFT
Rákóczi u. 46.
7621. PÉCS.
Telefonszám: +36-72-326-026 36-30-2692220
Fax: 36-72-326-026
microhmkft@gmail.com
Telefon elérhetőség: H-P: 9-18-ig. SZ: 9-13-ig.

 

ÜZLETÜNK

 


 

 

 

 


 

 

 

 


Vásárlás/Garancia
Vásárlás/Garancia

Oldalunkon regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhat!


A vásárlás lépései:

1. Ha regisztrált felhasználó, akkor célszerű bejelentkezni a fiókjába.

Ha nem regisztrált még, akkor megteheti ezt a Regisztráció ikonra kattintva (jobbra fent), vagy vásárlásnál az adatai kitöltése után. Az adatlapon csak pipálja ki a "Regisztráció a felhasználói felületre" részt, így a rendeléssel egyidejűleg el is készíti a fiókját.

Regisztrációkor a jelszót a rendszer kiküldi a megadott e-mail címre.

Automatikus jelszavát belépés után kérjük, változtassa meg!

2. Válassza ki a terméket, amelyet szeretne megvenni. Kosárba helyezéshez nyomja meg a "Kosárba" gombot. Amennyiben a termékből több van készleten, és 1-nél többet szeretne vásárolni, a "Rendelés" gomb megnyomása előtt, jelölje ki az előtte lévő 1-est és írja át a kívánt mennyiségre.

3. A kosárban módosíthatja rendelését. Nyomja meg a piros X-et, ha a terméket törölni kívánja, vagy jelölje ki a mennyiség oszlopban a számot és írja át a kívánt darabszámra és nyomja meg az "Újraszámolás" gombot.

4. Jelölje ki a szállítási módot, majd a hozzá tartozó fizetési módot és kattintson a "Következő lépés" gombra.

 

5. Ha be van jelentkezve, az adatai betöltődnek, ha új vásárló, akkor kérjük, itt adja meg a Szállítási adatait (illetve ha más, akkor Számlázási adatait is). Ha szeretne regisztrálni is oldalunkra, egyszerűen csak pipálja ki a "Regisztráció” a felhasználói felületre" részt az adatlap alján.

6. A vásárlás véglegesítéséhez ki kell pipálni, hogy elfogadja oldalunk Üzleti Feltételeit, majd kattintson a "Megrendelés elküldése" gombra

7. A megadott e-mail címére kapni fog egy megerősítő leveletami automatikus email. Ha kérdése lenne, vagy módosítaná a megrendelését, keresse fel ügyfélszolgálatunkat:  microhmkft@gmail.comA csomag kiszállításának időpontjáról e-mail-ben értesítjük Önt.

 

Minden vásárolt termékre 1 év garanciát biztosítunk.

 

Szállítási idő: raktári típusoknál általában 3 munkanap, nem raktári típusoknál általában 6-8 munkanap.

 

 

2. Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a  Web áruház postacímére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

3. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Web áruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Web áruház jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

7. Felelősségkorlátozás

A web áruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A web áruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

8. Adatvédelem, sütik

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Adatainak rendszerünkből történő törlését a web áruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

A web áruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okos telefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

9. Egyéb jogszabályok

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

 

10. A webáruház üzemeltető pontos és részletes adatai

Kérjük kattintson ide a web áruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez.

11. Panaszügyintézés

Helye:

 

Vásárló a Szállító tevékenységével, vagy a termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: MICROHM KFT

Levelezési cím: 7621. Pécs. Rákóczi u. 46.

Email cím: microhmkft@gmail.com

Telefonszám: 36-72-326-026   36-20-6691239

 

Panaszügyintézés módja

 

A Vásárló a Szállító tevékenységével, vagy a termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásaira a fenti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 munkanapon belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. A Szállító érdemben válaszol a Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

Panaszügyintézés ideje

 

A Szállító a Vásárló által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon: 09:00 - 18:00 óráig fogadja.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben Szállító és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs. Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36-72/507-154,

FAX: +36-72/507-152

Mobil: 20/283-3422

E-mail: bekelteto@pbkik.hu

Web: www.pbkik.hu, www.pecsikamara.hu

 

Bírósági eljárás kezdeményezése.

Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

 

 

Mzc2N